Čím krmit lesní zvěř v zimě, když vše přikryje sníh?

Krmení lesní zvěře v zimě

Krmení lesní zvěře v zimě je důležitou součástí péče o lesní ekosystém. Lesní zvěř potřebuje v zimních měsících dostatek potravy, která je často nedostupná kvůli sněhu, mrazu nebo nedostatku rostlinného pokryvu. Přikrmování zvěře má několik pravidel, které je třeba dodržovat, aby se nezpůsobila zvěři více škody než užitku.

Lesní zvěř krmte krmivy, která jsou pro ni přirozená. Mezi taková krmiva patří například kaštany, jablka, mrkve, zelenina nebo oves. Naopak zcela nevhodné je pečivo, které rychle nabere vlhkost a zplesnivi. Krmivo je dobré ukládat přímo do krmelců, aby se zabránilo jeho nahnívání nebo bobtnání na zemi. Také je dobré se poradit s myslivci, kteří mají na starosti péči o zvěř a krmelce.

Krmivo pro lesní zvěř můžeme rozdělit do tří kategorií: objemné, jadrné a dužnaté. Objemné krmivo je tvořeno bylinami, travinami a letorosty, které se zakonzervují sušením. Jadrné krmivo je tvořeno obilovinami, kaštany, žaludy nebo kukuřicí. Dužnaté krmivo je tvořeno ovocem a zeleninou (jablka, mrkev, jeřabiny). Důležitým doplňkem je také sůl, která je zdrojem chlóru a sodíku pro zvěř. Sůl nejlépe přírodní kusová kamenná

Ideální je začít s přikrmováním lesní zvěře při napadnutí sněhu, když zvířata nejsou schopna získat potravu z keřů či stromků. 

V lese je důležité se chovat tiše, zejména když se přikrmuje zvěř, aby se nevyplašila. Krmivo je vhodné dávkovat tak, aby ho zvěř stihla sníst zhruba během jednoho týdne. Zaplísněné nebo zplesnivělé krmivo se musí odebrat a vyhodit.

Ovoce a zelenina: Jablka jsou výbornou volbou, jeřabiny, mrkev a podobně. 

Kaštany, žaludy a bukvice: Tyto semena jsou oblíbeným krmivem pro lesní zvěř. Kaštany a žaludy patří na zem u krmelce, nikdy je nedávejte do korýtka.

Oves: Oves je vhodným doplňkovým krmivem. Ostatní obilniny mohou zvěř nadýmat. Lze jím krmit celou dobu od podzimu do jara.

Kukuřice: Kukuřici zrno a kukuřičné palice, které lze házet na zem ke krmelci. Kukuřici srnčí bere naprosto bez problémů. Na posečených polích po kukuřici na zrno stojí celou zimu a hledá zbytky klasů bere jenom to. Kukuřice je rozhodně vhodnější než pšenice, pokud zrninu tak oves, ten ano.

Seno, sláma a obilí: Tyto objemová krmiva jsou také užitečná. Granulované seno (Lučenka), Vojtěškové granule, Otruby pšeničné granulované. Bylinky, traviny, letorosty si zvěř nahledá.

Sůl kamenná: Zvěř potřebuje sůl, takže ji můžete přidat poblíž krmelce. Solné lisované lizy určené pro lesní zvěř. Nezbytný doplněk zdroj chlóru a sodíku. Doporučujeme nedávat na zem a tam, kde prší, ale vsadit do pařezu nebo pod stříšku krmelce.

Granule pro spárkatou a oborovou zvěř: Speciální složení nabízí Energys ZOO C oborová spárkatá zvěř granule 8 mm 25 kg. Obsah vhodně zvolených složek zaručuje vyvážený poměr živin v krmivu a tím podporuje dobrý zdravotní stav. Nejde o kompletní krmnou směs, musíme ji podávat s objemným krmivem (pícninou, obilím).

Pečivo: Vyvarujte se pečiva, protože rychle nabere vlhkost a může zvěři uškodit. Pokud už jím chceme přikrmovat tak pouze v době, kdy mrzne a neočekává se obleva, protože pečivo do sebe nasakuje vlhkost, plesniví a způsobuje trávicí potíže. 

Lesní zvěři můžete také dopřát nutriční doplňky vhodné zejména pro oborovou zvěř a pro zajištění zdravého vývoje a reprodukci mláďat.

Pro více informací se neváhejte poradit s místními myslivci.