BSV-KUBIŠ

Váš partner pro chirurgii a speciální výrobu z drátu

Firma BSV Kubiš byla založena v roce 1992 odkoupením výrobní technologie chirurgických šicích jehel od a. s. AKRA, která zajišťovala tuto jedinou výrobu v tuzemsku od 60. let. Po převzetí výrobního zařízení, včetně kvalifikovaných a zkušených pracovníků, bylo s výrobou jehel započato v únoru 1993. V současné době pokrýváme požadavky pro zdravotnickou a veterinární veřejnost v tuzemsku i na zahraničním trhu. 
V roce 1994 byla firma rozšířena o novou výrobu vlastních polotovarů a především byla zahájena výroba drobných drátových komponentů a výrobků určených pro další průmyslová odvětví, zejména pro spotřební a textilní průmysl. Odborní zkušení pracovníci dokáží aplikovat požadavky zákazníků na atypické výrobky při opracování různých druhů drátové oceli. Rozvoj firmy je zaměřen na neustálé zkvalitňování jakosti výrobků, inovaci chirurgických jehel v nerezovém provedení, postupné modernizování výrobních prostorů i strojního zařízení. Pro zvýšení kvality konkurenceschopnosti a zvýšení podílu exportu našich výrobků jsme zavedli systém řízení jakosti podle norem ISO 9001.


Vysoce odborný a zkušený pracovní kolektiv v jehlovém a drátovém oboru umožňuje perspektivní rozvoj této mladé firmy. Již dnes patříme k vyhledávané firmě v této profesi nejen v České republice, ale i v mnoha zemích světa. Export výrobků do vyspělých států je toho důkazem.

Žádné produkty značky BSV-KUBIŠ nebyly nalezeny...