Certifikáty, registrace

Smlouva o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. že plní své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13
odst. 1 písm. c) zákona o obalech a zapojila se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem F002102

ECO-COM_F00210251certifikát

Registrace UKZÚZ - registrační číslo provozu: CZ 800202-01 na základě smlouvy o sdruženém plnění číslo KS202140000468 Odběratel č. 299500

REGISTRACE UKZÚZ

Osvědčení o odborné způsobiilosti 

2020 UKZÚZ osvědčení odborné způsobilosti

Osvědčení o registraci k DIČ

Osvědčení o registraci FÚ DIČ 1996

Osvědčení o odborné způsobilosti prodeje vyhrazených léčivých přípravků

Osvědčení o odborné způsobilosti prodeje vyhrazených léčivých přípravků