Glister Ultra 20 l totální herbicid 20l DOPRODEJ AKCE

« Zpět 3872 Kč ks skladem
Obrázek zboží

 Nelze poskytnout další sleva. 

Postřikový herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu (SL) pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, v lesním hospodářství a k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách.

Referenční přípravek

Barclay Galup *

Účinná látka glyphosate - 360 g (ve formě IPA soli 480 g/l ) 41,67%  tj. N-(fosforonomethyl)glycin

Ryby H411

PHO OP II.st.a

dovozce : Agristar

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Sinon EU GmbH

Upozornění

Spe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 5 l přípravku /ha a pro aplikaci na jaře pro aplikační dávku nad 6 l přípravku /ha.

DO: Přípravek zvýšeně pění.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

bob, cibule, cukrovka, hořčice, hrách, ječmen, len, orná půda, oves, pór, pšenice, řepka olejka, strniště, tuřín, vodnice

80–250 l/ha

postřik

hrušeň, jabloň, slivoň, třešeň

250 l/ha

postřik

lesní hospodářství

250 l/ha

nátěr, postřik, aplikace do záseků

louky a pastviny, trávníky

200–250 l/ha

postřik

nezemědělská půda

100–250 l/ha

postřik

Aplikujte na vzešlé, aktivně rostoucí plevele s dostatečně vyvinutou listovou plochou. Jednoleté dvouděložné plevele by měly mít vyvinuty alespoň 2 pravé listy a jednoleté trávy by měly mít listy minimálně 10 cm dlouhé. Pýr plazivý je nejcitlivější na začátku odnožování, tj. když rostliny mají 4–5 listů a jsou 10–12 cm dlouhé. Vytrvalé dvouděložné plevele jsou nejcitlivější v době od nasazení poupat do odkvětu. Přípravek nedostatečně působí na přesličku rolní.

Všechny kultivační práce provádějte až v době, kdy se plně projevily příznaky účinku.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Nepoužívejte ve sklenících a fóliovnících.

Pšenice, ječmen, oves, hrách na zrno, bob - likvidace plevelů

Přípravek se aplikuje minimálně 7 dnů před sklizní v době, kdy vlhkost zrna je nižší než 30 %.

Nepoužívejte v množitelských porostech.

Aplikaci v porostech obilnin určených k výrobě sladu konzultujte s držitelem povolení.

Ošetřenou slámu je třeba rozřezat a zapravit nebo odstranit z pozemku.

Sláma z ošetřených porostů nesmí být používána v zahradnictví.

Dávkování přípravku:

- Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3,0 l/ha

- Vysoké zaplevelení pýrem plazivým, vytrvalé dvouděložné plevele: 4,0 l/ha

Dávka vody: 150–250 l/ha

Řepka olejka, hořčice, len - likvidace plevelů

Přípravek se aplikuje v řepce olejce a lnu minimálně 14 dnů před sklizní v době, kdy vlhkost semen je nižší než 30 %.

V hořčici se aplikuje minimálně 8 dnů před sklizní v době, kdy vlhkost semen je nižší než 30 %.

Nepoužívejte v množitelských porostech.

Ošetřenou slámu je třeba rozřezat a zapravit nebo odstranit z pozemku.

Sláma z ošetřených porostů nesmí být používána v zahradnictví.

Dávkování přípravku:

- Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3,0 l/ha

- vysoké zaplevelení pýrem plazivým, vytrvalé dvouděložné plevele: 4,0 l/ha

Dávka vody: 150–250 l/ha

Po zasetí před vzejitím polních plodin

Přípravek se aplikuje po zasetí před vzejitím plodiny.

Před aplikací se ujistěte, že žádná plodina není vzešlá!

Dávka vody: 80–250 l/ha

Orná půda, strniště

Dávkování přípravku:

- Jednoleté plevele, výdrol obilnin: 1,5 l/ha

Kultivaci nebo setí/sázení provádějte nejdříve 2 dny po aplikaci.

Dávka vody: 80–250 l/ha

- Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3,0 l/ha

- Vysoké zaplevelení pýrem plazivým: 4,0 l/ha

Kultivaci nebo setí/sázení provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci.

Dávka vody: 150–250 l/ha

Zrušení porostu a likvidace plevelů na dočasně neobdělávané orné půdě

Dávkování přípravku:

- Střední zaplevelení pýrem plazivým: 3,0 l/ha

- Vysoké zaplevelení pýrem plazivým: 4,0 l/ha

- Vytrvalé dvouděložné plevele: 6,0 l/ha

Kultivaci nebo setí/sázení provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci.

Dávka vody: 150–250 l/ha

Obnova trvalých travních porostů

Přípravek se aplikuje za účelem likvidace trvalých travních porostů.

Dávkování přípravku:

- 1–2leté porosty s jednoletými plevely: 3,0 l/ha

- 2–4leté porosty s vytrvalými trávami: 4,0 l/ha

- 4–7leté porosty s vytrvalými dvouděložnými plevely: 5,0 l/ha

- Starší porosty s převažujícími vytrvalými dvouděložnými plevely: 6,0 l/ha

Kultivaci, setí, sklizeň nebo spásání provádějte nejdříve 5 dnů po aplikaci.

Jabloň, hrušeň, slivoň, třešeň

Aplikujte na podzim po opadu listů nebo na jaře před fází „zeleného poupěte” u jabloní a hrušní a fází „otevření kalichů“(viditelné bílé vrcholky květů) u třešní a slivoní.

Nepoužívejte ve výsadbách mladších než 2 roky.

Zabraňte zasažení kmínků přípravkem více jak 30 cm nad zemí nebo větví stromů.

Neaplikujte na stromy s mechanicky poškozenou kůrou.

Lesní hospodářství

- Příprava půdy pro výsadbu

Aplikujte dávku 5,0 l/ha minimálně 7 dnů před výsadbou.

- Ochrana proti plevelům po výsadbě

Přípravek v dávce 4,0 l/ha lze použít k ochraně proti plevelům ve výsadbách. Při aplikaci je třeba zabránit zasažení stromků postřikem (aplikace s kryty). Ošetřuje se v období červen – srpen, po plném vývinu nežádoucí vegetace.

- Chemická probírka

Udělejte zásek do kmene stromu a aplikujte do něj 2,0 ml nezředěného přípravku. Pro stromy do výčetní tloušťky kmene 10 cm postačuje jeden zásek, pro větší průměry udělejte 2 nebo 3 záseky. Neaplikujte v době aktivního toku mízy na jaře.

- Potlačení pařezové výmladnosti

Aplikujte 10% roztok přípravku nátěrem nebo postřikem bezprostředně po řezu na okraje plochy pařezu. Aplikujte dostatečné množství k nasáknutí povrchu. Neaplikujte době aktivního toku mízy na jaře.

Nezemědělská půda

Přípravek se používá k odstranění nežádoucí vegetace okolo hospodářských budov, okolo vodních ploch a toků, na cestách, chodnících, parkovištích, skladovacích plochách, na mulčovaných půdách apod.

Dávkování přípravku:

- Standardní dávka: 4,0 l/ha

- V případě většího výskytu vytrvalých dvouděložných plevelů: 6,0 l/ha

Zabraňte zasažení okolních plodin, trávníků, okrasných rostlin nebo jiných žádoucích rostlin.

Nepoužívejte okolo živých plotů.

Čištění aplikačního zařízení: Okamžitě po ošetření důkladně vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných plodin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

všechna použití

5

5

5

5

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

 

Plodina

Termín aplikace

OL

Dávka

Tank mix

Postřiková kapalina

Poznámka

 

 

 

 

 

Pozemně

Letecky

 

Bob

PRS před vzejitím

AT

1,5 l

     

max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté

Bob

POST před sklizní

7

3-4 l

     

max. 1×, plevele

Cibule

PRS před vzejitím

AT

1,5 l

     

max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté

Cukrovka

PRS před vzejitím

AT

1,5 l

     

max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté

Hořčice

PRS před vzejitím

AT

1,5 l

     

max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté

Hořčice

POST před sklizní

14

3-4 l

     

max. 1×, plevele

Hrách

POST před sklizní

7

3-4 l

     

pouze hrách na zrno, max. 1×, plevele

Hrách

PRS před vzejitím

AT

1,5 l

     

max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté

Hrušeň

POST

AT

5 l

     

max. 1×, plevele

Jabloň

POST

AT

5 l

     

max. 1×, plevele

Ječmen jarní

PRS před vzejitím

AT

1,5 l

     

max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté

Ječmen jarní

POST před sklizní

7

3-4 l

     

max. 1×, plevele

Ječmen ozimý

POST před sklizní

7

3-4 l

     

max. 1×, plevele

Ječmen ozimý

PRS před vzejitím

AT

1,5 l

     

max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté

Len

POST před sklizní

8

3-4 l

     

max. 1×, plevele

Len

PRS před vzejitím

AT

1,5 l

     

max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté

Lesní hospodářství

POST postřik

AT

4-5 l

 

250 l

 

max. 1×, plevele, nežádoucí dřeviny

Lesní hospodářství

POST nátěr, postřik - potlačení pařezové výmladnosti

AT

10 %

     

max. 1×

Lesní hospodářství

POST chemická probírka - aplikace do záseků

AT

2 ml na 10 cm průměru kmene

     

max. 1×

Louky

POST obnova TTP, před sklizní, spásáním nebo setím

5

3-6 l

     

max. 1×

Nezemědělská půda

POST nežádoucí vegetace

AT

4-6 l

     

max. 1×

Orná půda

PRS před setím, před výsadbou

AT

3-6 l

     

max. 1×, plevele, zrušení porostu

Orná půda

PRS před setím, před výsadbou

AT

1,5 l

     

orná půda, strniště, max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté

Orná půda

PRS před setím, před výsadbou

AT

3-4 l

     

orná půda, strniště, max. 1×, plevele

Oves jarní

PRS před vzejitím

AT

1,5 l

     

max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté

Oves jarní

POST před sklizní

7

3-4 l

     

max. 1×, plevele

Oves ozimý

POST před sklizní

7

3-4 l

     

max. 1×, plevele

Oves ozimý

PRS před vzejitím

AT

1,5 l

     

max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté

Pastviny

POST obnova TTP, před sklizní, spásáním nebo setím

5

3-6 l

     

max. 1×

Pór

PRS před vzejitím

AT

1,5 l

     

max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté

Pšenice jarní

POST před sklizní

7

3-4 l

     

max. 1×, plevele

Pšenice jarní

PRS před vzejitím

AT

1,5 l

     

max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté

Pšenice ozimá

PRS před vzejitím

AT

1,5 l

     

max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté

Pšenice ozimá

POST před sklizní

7

3-4 l

     

max. 1×, plevele

Řepka olejka, jarní

POST před sklizní

14

3-4 l

     

max. 1×, plevele

Řepka olejka, jarní

PRS před vzejitím

AT

1,5 l

     

max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté

Řepka olejka, ozimá

PRS před vzejitím

AT

1,5 l

     

max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoleté

Řepka olejka, ozimá

POST před sklizní

14

3-4 l

     

max. 1×, plevele

Slivoň

POST

AT

5 l

     

max. 1×, plevele

Trávníky

POST obnova TTP, před sklizní, spásáním nebo setím

5

3-6 l

     

max. 1×

Třešeň

POST

AT

5 l

     

max. 1×, plevele

Vodnice

PRS před vzejitím

AT

1,5 l

     

max. 1×, výdrol obilnin, plevele jednoletéCena za 1kg: 194Kč
Výrobce: dovozce REMA CB s r.o.Krmiva pro koně

DOPORUČUJEME

Fitmin Dog Fitmin For Life K9 Selection Koně-Fitmin Horse Koně-Energys Solné Lizy-Osvior
značková krmiva
U pily 14
370 01, Č. Budějovice
E-mail: info@znackova-krmiva.cz
Tel.: 387 425 666
Mobil: 602 140 355

     KATEGORIE

EET: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


©2008-2018 All rights reserved REMA CB s.r.o. | Webmaster: PROFI-WEB.cz | Reklama: FOTO K5
[ jak nakupovat | obchodní podmínky | GDPR ]              Jsme plátci DPH, veškeré ceny uvedeny včetně DPH