Glister 20 l totální herbicid 20l - Doprava zdarma DOPRODEJ AKCEOmlouváme se, ale zboží momentálně není dostupné

Obrázek zboží

 Nelze poskytnout další sleva. 

Účinná látka glyphosate - 360 g 

KANYSTR 20 LITRŮ 

Registrant Sinon EU GmbH

Agristar 

Postřikový herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu (SL) pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, v lesním hospodářství, k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách a k desikaci.

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 5 l přípravku /ha a pro aplikaci na jaře pro aplikační dávku nad 6 l přípravku /ha. 

SPe3:
- Strniště, orná půda, pšenice, ječmen, oves, hrách na zrno, bob, řepka olejka, hořčice, len setý, cukrová řepa, tuřín, vodnice, cibule, pór, jabloň, hrušeň, slivoň, třešeň, louky a pastviny, železnice, nezemědělská půda, půda dočasně vyjmutá z produkce:SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. 
- Lesní porosty, lesní hospodářství:SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. 

DO:
- Lesní porosty, lesní hospodářství:V případě použití 50 % a 75 % trysky redukující úlet je nutné dodržet ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při použití 90 % trysky není ochranná vzdálenost nutná.
- Strniště, orná půda:V případě použití 50 %, 75 % a 90 % trysky redukující úlet není ochranná vzdálenost nutná.
- Louky a pastviny, železnice, nezemědělská půda, půda dočasně vyjmutá z produkce:V případě použití 50 % a 75 % trysky redukující úlet je nutné dodržet ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při použití 90 % trysky není ochranná vzdálenost nutná. 
- Pšenice, ječmen, oves, hrách na zrno, bob, řepka olejka, hořčice, len setý, cukrová řepa, tuřín, vodnice, cibule, pór, jabloň, hrušeň, slivoň, třešeň:V případě použití 50 % trysky redukující úlet je nutné dodržet ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při použití 75 % a 90 % trysky není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

bob, cibule, cukrovka, hořčice, hrách, ječmen, len setý, oves, pór, pšenice, řepka olejka, tuřín, vodnice

80–250 l/ha

postřik

max. 1×

hrušeň, jabloň, slivoň, třešeň

250 l/ha

postřik

max. 1× za rok

lesní hospodářství, lesní porosty

250 l/ha

postřik, nátěr, aplikace do záseků

 

louky a pastviny

200–250 l/ha

postřik

max. 1× za rok

nezemědělská půda, orná půda, půda, strniště, všechny plodiny, železnice

150–250 l/ha

postřik

max. 1× za rok

Plevele musejí být aktivně rostoucí, s dostatečně vyvinutou listovou plochou.

Pro získání odolnosti postřiku vůči srážkám a dosažení příjmu listy je zapotřebí alespoň 6 hodin. Pro dosažení maximální účinnosti by mělo mezi aplikací a deštěm uplynout alespoň 24 hodin.

Předsklizňová aplikace v obilninách, řepce olejce, hořčici, hrachu na zrno, bobu a lnu: Aplikujte, když je vlhkost zrna/semen nižší než 30 %.

Ošetření strniště, půdy před výsevem/výsadbou plodin a půdy dočasně vyjmuté z produkce: Půda nesmí být po dobu alespoň 5 dnů před aplikací a po aplikaci kultivována. Před aplikací porost nesekejte.

Sady

Ovocné stromy mohou být vysazovány 7 dnů po aplikaci. Nepoužívejte ve výsadbách mladších než 2 roky. Zabraňte kontaktu postřiku s větvemi nebo kmeny stromů více jak 30 cm nad povrchem půdy.

Lesní hospodářství

Stromky mohou být vysazovány 7 dnů po aplikaci.

- Potlačení pařezové výmladnosti: Aplikujte bezprostředně po řezu, pouze v období listopad až duben, před počátkem toku mízy.

- Chemická probírka aplikací do záseků: Pro stromy do výčetní tloušťky kmene 10 cm postačuje 1 zásek, pro větší průměry udělejte 2 nebo 3 záseky. Neaplikujte v době aktivního toku mízy.

Nepoužívejte podél živých plotů.

Přípravek nesmí zasáhnout zelené části ošetřovaných rostlin!

Předsklizňově ošetřené plodiny: Vliv na procesy zpracování prostřednictvím fermentačních procesů konzultujte s držitelem povolení.

Volba následných plodin není omezena. V případě, že nově vysetá plodina přijde do styku s rozkládající se rostlinnou hmotou po aplikaci herbicidu, může dojít ke zpomalení růstu. Vyšší riziko vzniká pří přímém bezorebném setí. Po aplikaci by mělo být větší množství rozkládající se rostlinné hmoty zapraveno do půdy důkladnou kultivací nebo odstraněno z pozemku.

Ošetřenou slámu nepoužívejte pro zahradnické účely.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek není určen pro použití v množitelských porostech.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Glister.

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztok).

V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě jednou.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m

strniště, orná půda

5

0

0

0

pšenice, ječmen, oves, hrách na zrno, bob, řepka olejka, hořčice, len setý, cukrová řepa, tuřín, vodnice, cibule, pór, jabloň, hrušeň, slivoň, třešeň

5

5

0

0

louky a pastviny, železnice, nezemědělská půda, půda dočasně vyjmutá z produkce

5

5

5

0

lesní porosty, lesní hospodářství

10

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

 

Plodina

Termín aplikace

OL

Dávka

Tank mix

Postřiková kapalina

Poznámka

 

 

 

 

 

Pozemně

Letecky

 

Bob

PRE před vzejitím na vzešlé plevele

AT

1,5 l

 

80–250 l

 

max. 1×

Bob

POST před sklizní 7 dní, desikace

7

4 l

 

150–250 l

 

max. 1×,mimo množitelské porosty

Cibule

PRE před vzejitím na vzešlé plevele

AT

1,5 l

 

80–250 l

 

max. 1×

Cukrovka

PRE před vzejitím na vzešlé plevele

AT

1,5 l

 

80–250 l

 

max. 1×

Hořčice

PRE před vzejitím na vzešlé plevele

AT

1,5 l

 

80–250 l

 

max. 1×

Hořčice

POST před sklizní 8 dní, desikace

8

4 l

 

200–250 l

 

max. 1×,mimo množitelské porosty

Hrách

POST před sklizní 7 dní, desikace

7

4 l

 

150–250 l

 

max. 1×,mimo množitelské porosty, pouze hrách na zrno

Hrách

PRE před vzejitím na vzešlé plevele

AT

1,5 l

 

80–250 l

 

max. 1×, pouze hrách na zrno

Hrušeň

POST po sklizni, do fáze zeleného poupěte, plevele

AT

5 l

     

max. 1×

Jabloň

POST po sklizni, do fáze zeleného poupěte, plevele

AT

5 l

     

max. 1×

Ječmen jarní

POST před sklizní 7 dní, desikace

7

4 l

 

150–250 l

 

max. 1×,mimo množitelské porosty

Ječmen jarní

PRE před vzejitím na vzešlé plevele

AT

1,5 l

 

80–250 l

 

max. 1×

Ječmen ozimý

PRE před vzejitím na vzešlé plevele

AT

1,5 l

 

80–250 l

 

max. 1×

Ječmen ozimý

POST před sklizní 7 dní, desikace

7

4 l

 

150–250 l

 

max. 1×,mimo množitelské porosty

Len

POST před sklizní 14 dní, desikace

14

4 l

 

200–250 l

 

max. 1×,mimo množitelské porosty

Len

PRE před vzejitím na vzešlé plevele

AT

1,5 l

 

80–250 l

 

max. 1×

Lesní hospodářství

POST plevele

AT

1-10 l

     

max. 1×

Lesní hospodářství

POST chemická probírka

AT

2 ml na 10 cm (nebo méně) průměru kmene

     

max. 1×

Lesní hospodářství

POST potlačení pařezové výmladnosti

AT

20 % (200 ml/1 l vody)

     

max. 1×

Lesní porosty

POST chemická probírka

AT

2 ml na 10 cm (nebo méně) průměru kmene

     

max. 1×

Lesní porosty

POST potlačení pařezové výmladnosti

AT

20 % (200 ml/1 l vody)

     

max. 1×

Lesní porosty

POST plevele

AT

1-10 l

     

max. 1×

Louky

POST obnova TTP

5

6 l

     

max. 1×

Nezemědělská půda

POST plevele

AT

6 l

     

max. 1×

Orná půda

PRE 5 dní před setím nebo výsadbou následných plodin

AT

4 l

     

max. 1×, orná půda, strniště

Orná půda

PRS zrušení porostu, před setím, před výsadbou

AT

6 l

     

max. 1×

Orná půda

POST plevele

AT

6 l

     

max. 1×, půda dočasně vyjmutá z produkce

Orná půda

PRE 2 dny před setím nebo výsadbou následných plodin

AT

1,5 l

     

max. 1×, orná půda, strniště

Oves jarní

POST před sklizní 7 dní, desikace

7

4 l

 

150–250 l

 

max. 1×,mimo množitelské porosty

Pastviny

POST obnova TTP

5

6 l

     

max. 1×

Pór

PRE před vzejitím na vzešlé plevele

AT

1,5 l

 

80–250 l

 

max. 1×

Pšenice jarní

POST před sklizní 7 dní, desikace

7

4 l

 

150–250 l

 

max. 1×,mimo množitelské porosty

Pšenice jarní

PRE před vzejitím na vzešlé plevele

AT

1,5 l

 

80–250 l

 

max. 1×

Pšenice ozimá

PRE před vzejitím na vzešlé plevele

AT

1,5 l

 

80–250 l

 

max. 1×

Pšenice ozimá

POST před sklizní 7 dní, desikace

7

4 l

 

150–250 l

 

max. 1×,mimo množitelské porosty

Řepka olejka, jarní

POST před sklizní 14 dní, desikace

14

4 l

 

200–250 l

 

max. 1×,mimo množitelské porosty

Řepka olejka, jarní

PRE před vzejitím na vzešlé plevele

AT

1,5 l

 

80–250 l

 

max. 1×

Řepka olejka, ozimá

POST před sklizní 14 dní, desikace

14

4 l

 

200–250 l

 

max. 1×,mimo množitelské porosty

Řepka olejka, ozimá

PRE před vzejitím na vzešlé plevele

AT

1,5 l

 

80–250 l

 

max. 1×

Třešeň

POST po sklizni, do fáze otevření kalichů, plevele

AT

5 l

     

max. 1×

Tuřín

PRE před vzejitím na vzešlé plevele

AT

1,5 l

 

80–250 l

 

max. 1×

Vodnice

PRE před vzejitím na vzešlé plevele

AT

1,5 l

 

80–250 l

 

max. 1×

Všechny plodiny

PRS zrušení porostu, před setím, před výsadbou

AT

6 l

     

max. 1×

Železnice

POST plevele

AT

6 l

     

max. 1×

 Cena za 1kg: 0Kč
Výrobce: dovozce REMA CB s r.o.Krmiva pro koně

DOPORUČUJEME

Fitmin Dog Fitmin For Life K9 Selection Koně-Fitmin Horse Koně-Energys Solné Lizy-Osvior
značková krmiva
U pily 14
370 01, Č. Budějovice
E-mail: info@znackova-krmiva.cz
Tel.: 387 425 666
Mobil: 602 140 355

     KATEGORIE

EET: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


©2008-2018 All rights reserved REMA CB s.r.o. | Webmaster: PROFI-WEB.cz | Reklama: FOTO K5
[ jak nakupovat | obchodní podmínky | GDPR ]              Jsme plátci DPH, veškeré ceny uvedeny včetně DPH